Dėmesio koncentracija (dharana)

Dėmesio koncentracija yra gebėjimas sąmoningumą sutelkti ir išlaikyti ties vienu objektu.

Mūsų sąmoningumą kiekvieną akimirką veikia daug veiksnių: juslių teikiama informacija (girdim, matom, užuodžiam, liečiam...), mintys (minčių generacija vyksta automatiškai), hormonai (kūno hormoninis fonas yra reakcija į aplinkos veiksnius).

Mūsų sąmoningumas nuolat juda, vyksta registracija iš juslių, iš atminties ištraukiamos su tuo susijusios asociacijos. Dar prisideda Ego padiktuoti norai ir troškimai. Visa tai suformuota milijonų metų evoliucijos.

Dėmesio koncentracijos, kaip ir kitų sąmoningumo būsenų, neįmanoma išmokti. Jas galima pasiekti tik sudarant tam tikras sąlygas. Veikia kūno ir psichikos inertiškumas. Kaip negalime per sekundę užsiauginti didelių raumenų, taip ir dėmesio koncentracijos negalime pasiekti greitai.

Dėmesio koncentraciją didina dvasinės nuostatos (jama), kūno švarinimo (nijama), asanų atlikimo, atitraukimo nuo juslių (pratjachara) praktikos.

Dėmesio koncentraciją reikia didinti palaipsniui, nes dėmesys pavargsta. Daugelis pastebėję, kad skaitant nuobodžią knygą apima miegas. Miegas tai poilsis dėmesiui. Didelę dėmesio koncentraciją turintys žmonės apsieina su keleto valandų miego trukme.

Kaip ir visame kame tik kasdieninės pastangos duoda geriausius rezultatus dėmesio koncentravime.

Meditacija (dhijana-susitelkimas)

Meditacija yra pastovus dėmesio sutelkimas į objektą. Tai yra dėmesio koncentracija be pastangų.

Meditacija yra įpatinga sąmoningumo būsena, kuriai pasiekti reikia įvykdyti tam tikras sąlygas. Mintys ir juslės turi būti nuramintos, fizinis kūnas beįtampų, didelė dėmesio koncentracija.

Keletas paplitusių mitų apie meditaciją:

1. Meditacija yra dekoncentracija („Meditacija yra menas nieko neveikti“ (Šri Šri Ravi Šankaras)).

Meditacija negali būti dekoncentracija ir nieko neveikimas. Net terminas Meditacija (lot. meditatio = „mąstymas apie“) neatitinka dekoncentracijos reikšmės.

Dekoncentracija yra koncentracijos išsklaidymas ir jos neturėjimas. Toks procesas jis yra kenksmingas žmogui. Dekoncentracija yra vienas iš žmogaus senėjimo procesų. Sąmoningai dekoncentruojantis, mes tuos procesus dar pagreitinam. Seni žmonės užsiiminėjantys protine veikla (kur reikia dėmesio sutelkimo) ilgiau nepraranda sveikos nuovokos.

Patanžalio "Joga sutrose" 3-2 rašoma: Susitelkimas (dhyana) yra sąmoningumo sutelkimas į tam tikrą vietą.

2. Meditacijos galima lengvai išmokti.

Meditacijos neišmokstama. Tai yra tam tikra sąmonės būseną į kurią galima patekti įvykdžius tam tikras sąlygas. Išmokti galima tik sudaryti sau sąlygas meditacijos įvykimui. Prieš miegą mes nusiraminam, atsigulam šiltai ir patogiai - miegas ateina pats. Tokiu pat būdu pasiekiama ir meditacinė būsena.